Reparación de computadoras portátiles e de sobre mesa

Reparación de impresoras láser e plotters

Reparación de proxectores

Instalación de redes, de cabo estruturado e wifi

Instalación de aulas de informática

Solucions de xestión de control de presencia

Programación a medida

Xestión de dominios, correo e páxinas web